Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Smart spesialisering er Nord universitets viktigste samfunnsrolle i Trøndelag

REGIONALE UTFORDRINGER: – Smart spesialisering er sannsynligvis det området som Nord universitet kan bidra med størst samfunnseffekt i Trøndelag, sa forsker Roald Sand, Trøndelag forsking og utvikling, på RSA-Trøndelag- møtet.
– Nord universitet kan ha en viktig samfunnsutviklingsrolle i Trøndelag. Utfordringene er at Nord har liten inngripen med de sterke næringen i regionene, sa forsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling, da han snakket til Nord universitet sitt råd for samhandling med arbeidslivet

 

– Smart spesialisering er sannsynligvis det området som Nord universitet kan bidra med størst samfunnseffekt i Trøndelag, sa forsker Roald Sand, Trøndelag forsking og utvikling, da han innledet om regionale utfordringer og utvikling innen næringsliv, demografi og offentlig sektor for Nord universitet sitt råd for samarbeid med arbeidslivet Trøndelag (RSA Trøndelag)

Næringsrelevans er Nords utfordring

Smart spesialisering handler om å ta utgangspunkt i områder man er gode på regionalt, og videreutvikle disse på bransjer og områder som er beslektet eller utfyller hverandre.
– Og her trengs det grunnleggende kompetanse i næringslivet, og ikke minst må det skje en kobling av kunnskap fra sterke næringer til relatert virksomhet, sa Sand.  Diversifisering blir viktig og her er mellomromsarbeid og forskere som samhandler sentrale områder.

– Utfordringene er at Nord universitet har lite inngripen med de sterke næringen i regionen, sa Sand. Primærleddet jordbruk med næringsmiddelindustrien har størst potensial når det gjelder diversifisering. Skogbruk, sjømat og maritim og olje og gassektorene, med tilhørende industrier, er også viktige.

Ubalanse gjør Nords lokalisering viktig

– Et annet trekke med Trøndelag er at fylket er i ubalanse når det gjelder samfunnsutvikling, og kommunen er veldig ulik når det gjelder ressurser og kompetanse, sa Sand. Trondheim er en motor, men ringvirkninger svekkes med avstand. Derfor blir lokalisering av Nord universitet sine studiesteder (campuser) viktig for utviklingen av Trøndelag.

Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

Norske universiteter og høgskoler ble fra 2011 pålagt å etablere Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA).  følge mandatet til Nord sitt RSA Trøndelag skal det styrke Nord universitet sitt samarbeid med arbeidslivet i utviklingen av universitets studieportefølje og bidra til å utvikle universitetets studieprogram og tilbud innenfor etter- og videreutdanning (EVU) er tilpasset samfunnets og arbeidslivets behov.

Rådet består av Nord universitet sitt toppledelse, representanter fra arbeidslivsorganisasjonene, Trøndelag fylkeskommunen, Fylkesmannen og ordførerne i de største kommune i Trøndelag.

Les mer

Sand, R. (2018). Regionale utfordringer: utvikling innen næringsliv, demografi og offentlig sektor [lysark]. RSA Trøndelag-møte, Levanger 21.6.2018.