Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Snåsa bør reorganisere velferdstjenestene

HELSEPLANGJENNOMGANG. Roald Lysø, Roald Sand og Berit Nilsen, alle Trøndelag Forsking og Utvikling, har i samarbeid med involverte i kommunen, sett på, og foreslått justering, av helseplanen i Snåsa kommune
Økt samhandling og mer fleksibilitet er anbefalingene til Snåsa kommune når det gjelder framtidas helse-, pleie- og omsorgsarbeid. Mulighetene ligger i organisering, omsorgsboliger og helsehus.

 

Organisering av tjenester, behov for og tilgang til heldøgns pleie i omsorgsboliger og helsehus er de kritiske utviklingsområdene i framtidas helse-, pleie- og omsorgsarbeid i Snåsa, ifølge en gjennomgang av kommunens Handlingsplan for helse- pleie og omsorgstjenester 2010–2020 av Trøndelag Forskning og Utvikling.

– Mye er bra, sier Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling, som har ledet arbeidet. Vi foreslår ingen snuoperasjon, men peker på noen områder det er viktig å prioritere for å oppnå et bærekraftig og framtidsrettet tjenestetilbud.

Utfordringene

For å utvikle det framtidige helse-, pleie- og omsorgstilbudet foreslås bl.a. å prioritere:

  • Mer systematisk arbeid med forebygging og folkehelse gjennom lokale ressurser som lag og foreninger
  • Langsiktig rekruttering av kompetanse
  • Utvikle smarte infrastrukturløsninger (boliger og teknologi)
  • Organiseringen av enhetene for helse- og omsorgstjenester
  • Utnytte potensialet som ligger i Helsehuset og i de hjemmebaserte tjenestene

– Den største utfordringen er å ha et riktig nivå når det gjelder ulike bo- og pleietilbud, sier Lysø. Fleksible løsninger, å utnytte ny teknologi og nye løsninger er noe av handlingsrommet.

Bakenforliggende utviklingstrekk

Det blir flere med stadig mer komplekse pleie- og omsorgsbehov framover. Dette utfordrer måten å organisere tjenestene på, både når det gjelder omfang, infrastruktur og kompetanse. En mulig løsning for å utnyttet kompetanse og ressurser bedre er å slå sammen pleie-, helse- og omsorgstjenesten til en enhet.

Det er også identifisert et betydelige rekrutteringsutfordringer framover, delvis på grunn av stor avgang og nye kompetansebehov.

Mer hjemmebaserte tjenester

Det forventes en endring i måten pleie- og omsorgstjenester ytes på og at en større andel av tjenestene blir hjemmebaserte.

– Å få til samspillet mellom privat boliger, kommunale omsorgsboliger og institusjonsplasser krever stor grad av fleksibilitet, samhandling og samarbeid på tvers av de ulike helse og omsorgsfunksjonene, sier Berit Nilsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Et annet viktig punkt er å få til et godt innbygger- og brukermedvirkning i dette arbeidet.

Datagrunnlaget

Arbeidet er basert på en gjennomgang av dagens tjenestetilbud samme med lederne i Snåsa kommune. Dette dannet grunnlag for et arbeidsseminar med ansatte og politikere. I tillegg er det gjort dokumentstudier, Kostraanalyser og befolkningsframskrivinger basert på data fra Statistisk sentralbyrå.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.