Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Steinar Nebb til minne

Steinar Nebb
Tidligere rektor ved HiNT Steinar Nebb døde 18. januar 2015. Han minnes som en tydelig og engasjert utvikler.

Steinar Nebb – den siste rektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) – har gått bort, bare 60 år gammel. Han rakk aldri å starte opp som prorektor ved Nord universitet, med ansvar for å fullføre fusjonsprosessen. Men samtidig håper og tror vi at Steinar sine visjoner og planer for det nye universitetet vil bli virkeliggjort, til nytte for regionen vår. Regional nytte opplevde vi var Steinar sitt overordnede mål i ledelsen av HiNT: at virksomheten skulle være til for Nord-Trøndelag, for Trøndelag, for Midt-Norge.

For Trøndelag Forskning og Utvikling har samarbeidet med Steinar vært givende og konstruktivt. HiNT og Nord universitet var, og er, vår største eier og vår viktigste samarbeidspartner. Under ledelse av Steinar har dette samarbeidet utviklet seg positivt. Steinar var tydelig og engasjert. Og han stilte krav til oss, basert på sine visjoner og sine planer. Men samtidig var han lyttende til og interessert i andre meninger. På denne måten bidro han til at samarbeidet stadig utviklet seg og ble bedre forankret.

Utviklingsorientert opplevde vi han også gjennom en lang og til dels vanskelig strukturprosess for HiNT. Et trøndersk samarbeid viste seg tidlig som et umulig scenario. Med sine skarpe analyser og tydelige mål, iverksatte Steinar arbeidet med det som for mange bare var en plan B, nemlig et samarbeid med Universitetet i Nordland. I løpet av fusjonsprosessen så vi at Steinar opplevde dette samarbeidet som svært konstruktivt og givende, og han var overbevist om at dette var det riktige veivalget. For Trøndelag Forskning og Utvikling ser vi i alle fall få ulemper og desto flere muligheter i det nye universitetskartet i Trøndelag. Vi skal fortsette vårt gode samarbeid med et nytt og styrket NTNU, men vi skal også styrke og videreutvikle vårt samarbeid med det nye Nord universitet. Dette tror vi mange i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag etter hvert vil se; at muligheten for å samarbeide med ikke bare ett, men to, universiteter i vår egen region, aldri kan bli noe annet enn positivt for alle parter.

Et særlig viktig samarbeid for oss var Kompass2030, noe Steinar selv som tok initiativet til. Kompass2030 er et næringslivsorientert samarbeid mellom Nord universitet, Trøndelag Forskning og Utvikling, Kunnskapsparken i Nord-Trøndelag og SINTEF. I utviklingen av dette samarbeidet var Steinar tett på. Særlig motivert var han i å gjøre daværende HiNT relevant for havbruksnæringa og Ytre Namdal. Nå er arbeidet i gang, sammen med sentrale aktører i Ytre Namdal, og vi ser optimistisk på fortsettelsen.

Vi minnes Steinar som en engasjert, visjonær og tydelig leder. Våre tanker går til hans nærmeste familie, og vi lyser fred over Steinar Nebb sitt gode minne.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter