Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Steinkjer godt egnet for å huse Landbruksdirektoratet

VELKOMMEN: Rådgiver Siv Merethe Gederaas Belbo, Nord-Trøndelag fylkeskommune; rådgiver Susanne Bratli, Steinkjer kommune; seniorrådgiver Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling; og leder Borgny Kjølstad Grande, Nord-Trøndelag Bondelag ser spennende muligheter i en eventuell flytting av Landbruksdirektoratet til Steinkjer.
Steinkjer har nødvendig forutsetninger for lokalisering av Landbruksdirektoratet ved en eventuell flytting. Innherred er et attraktivt arbeidsmarked, kompetansetilgangen er god og nærhet til praksisfeltet gir gode forutsetninger for tjenesteproduksjonen.

 

– Steinkjer er et svært aktuelt sted for lokalisering av hele eller deler av Landbruksdirektoratet, sa rådgiver Susanne Bratli, Steinkjer kommune, da hun presenterte mulighetsstudien for å flytte Landbruksdirektoratet til Steinkjer. Arbeidsmarkedet er godt og kompetansetilgangen er god, slik at et Landbruksdirektoratet i Steinkjer vil kunne utvikle god tjenestekvalitet og ha positive samfunnseffekter i Norge.

Godt arbeidsmarked

Steinkjer er en del av et arbeidsmarked på Innherred med rundt 70.000 innbyggere, og med kommende utbedringer av infrastrukturen vil pendlemuligheter til Stjørdal og Trondheim blir enda bedre.

– Dette gir gode arbeidsmuligheter for familier hvor flere enn én person må finne aktuell jobb i distriktet, sier Bratli. Oppvekstforholdene i Steinkjer er gode, med gode barnehagealternativ og et komplett skoletilbud – fra grunnskole til universitet.

Landbruksdirektoratet har i dag ca. 200 ansatte, og det er antatt at ca. 10 prosent av disse vil bli med på flyttelasset. Derfor er lokal kompetanse viktig. Steinkjer og Innherred har denne kompetansen viser utredningen til Trøndelag Forskning og Utvikling.

Regionalpolitisk viktig

Steinkjer konkurrerer med Hamar og Jæren som alternative utflyttingssteder. Regionalpolitisk er argumentene for Steinkjer god, med stor og allsidig verdiskaping innen landbrukssektoren og gode muligheter for vekstkraft uten Trondheimsregionen.

– Steinkjer vokser også som administrasjonssenter, sier seniorrådgiver Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling. Fylkesmann for Trøndelag fylke blir lokalisert i Steinkjer, og nylig det regionale NAV-kontoret lagt til Steinkjer. Og et eventuelt Landbruksdirektorat vil gjøre det enda mer attraktivt å flytte til Steinkjer og Innherred.

Bakgrunn

Rapporten Landbruksdirektoratet til Steinkjer? er et oppdatert kunnskapsgrunnlag for Steinkjer som lokaliseringssted, utført av Trøndelag Forskning og Utvikling på oppdrag fra Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Rapporten er basert på statistiske analyser, dokumentanalyser og intervju med informanter. Rapporten ser på Steinkjers lokaliseringsegenskaper (kontorlokaliteter, demografi, kommunikasjon og fagmiljø), tilgangen på kompetanse og høyere utdanning og administrativ samhandling i og med regionen.