Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Steinkjers særpreg: En attraktiv småby og levedyktige bygder

Håkon Sivertsen
PROFIL: – Samspillet mellom levedyktig bygder og et velfungerende sentrum er viktig for innbyggerne i Steinkjer både av hensyn til arbeidplasser, oppvekstmiljø og fritidstilbud, sier Håkon Sivertsen, Trøndelag Forkning og Utvikling..
Et godt samspill mellom bygd og by bør være Steinkjer kommunes egenart, mener innbyggerne. Et særpreg skapt gjennom utvikling av arbeidsplasser, gode oppvekstsvilkår og et allsidig fritidstilbud.

 

Steinkjer kommune har fått gjennomført en spørreundersøkelse blant sine innbyggere om hva som skal være den nye sammenslåtte kommunens særpreg framover.

– Det er et visst «bygdens by»-perspektiv på bildet som framtrer, sier Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling. Svarene dreier seg mye om samspillet mellom levedyktig bygder og et velfungerende sentrum – med vekt på arbeid, oppvekst og fritid.

Landbruk og natur er to viktige knagger for Steinkjer kommune, både når det gjelder arbedsplasser og fritid.

Lyktes i 1964

Erfaring fra kommunesammenslåingen i 1964 er at Steinkjer har klart å utvikle sentrumsfunksjonene og beholde levedyktige bygdesamfunn. I 2020 dreier dette seg om å utforme gode tjenester i takt med samfunnsutviklingen når det gjelder mobilitet og kommunikasjonsmuligheter.

– Arbeid, barnehage, skole, butikk og helse og omsorgstjenester, inkluderende møteplasser og aktivitetstilbud går igjen i mange av svarene, og handler om å få hverdagen til å henge sammen og et meningsfullt innhold i fritida, sier Sivertsen.

Ulik historie

Når det gjelder historiske referansepunkter er det klare forskjeller mellom innbyggerne i Steinkjer og Verran. Mens Egge, høvdingsete og gjenreisning er nevn av flest respondenter fra Steinkjer er industri og gruvevirksomhet dominerende i Verran.

– Dette understreker de historiske forskjellene som skal smeltes sammen i det Nye Steinkjer, sier Sivertsen.  Utviklingen framover blir en balanse mellom bygd og by og ulik kommunehistorie, og bygge en felles identitet.

Fredrikke-kommunen?

Den historiske personer flest personer trekke fram er Fredrikke Marie Qvam, og dette er samstemt uansett tidligere kommunetilhørighet og bosted.

– Kanskje kan Fredrikke være et godt framtidssymbol på de holdningsmessige verdiene som framheves: inkluderende, imøtekommende, positive og stå-på-vilje, sier Sivertsen. Attpåtil var Fredrikke framoverlent og framtidsrettet, fikk nasjonal betydning og var sosialt engasjert.

600 svar

420 personer har svart på hele undersøkelsen. I tillegg har 179 personer svart på deler av undersøkelsen. Svarerne er godt fordelt mellom Steinkjer og Verran kommune slik kommunene så ut da undersøkelsen ble gjennomført i slutten av 2019.