icon-news-white.png Stikkord: Barnehage

Forskningsbaserte bidrag i ny lærebok

Anne Sigrid Haugset og Birgitte Ljunggren har bidratt på tre kapitel i boka Kvalitetsutvikling i barnehagen – fra vurdering til ny pedagogisk praksis.   Boka Kvalitetsutvikling i barnehagen, skrevet av Kjell Aage Gotvassli, …

Les mer

Mye godt kvalitetsarbeid i barnehagesektoren

Det gjøres et omfattende arbeid med innholdet i, og oppgavene til, barnehagene i Norge. Dette arbeidet skjer både i barnehagen, i kommunene, hos Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet, og er en blanding av støtte og …

Les mer

Evaluering av arbeidet med kvalitet i barnehagesektoren

Rapporten er en evaluering av kvalitetssystemet Kvalitet i barnehagen (KiB), gjennom­ført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten besvarer problemstillinger om hvordan barnehagene og de ulike forvaltningsnivåene i sektoren arbeider med kvalitetsutvikling, og hvordan verktøyene …

Les mer

Universiteter og barnehager knyttes tettere sammen

Kunnskapsdepartementet har gitt landets barnehagelærer-utdanninger og barnehager i oppdrag å lage praksisnære, forskningsbaserte kompetansetiltak for barnehagene – sammen. Tanken er at læring og erfaring skal flyte begge veger, og gi både mer praksisrelevant …

Les mer

Barnehagesektoren jobber godt med rammeplanen

For fjerde år på rad har Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) gjort nasjonale rundspørringer til barnehagestyrere, -eiere og kommuner, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Blant mange tema i årets undersøkelse var mat og måltider …

Les mer

Spørsmål til Barnehage-Norge 2017

Dette er resultatene fra en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet til barnehagesektoren. For fjerde år på rad har Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) gjort nasjonale rundspørringer til barnehagestyrere, -eiere og kommuner, på oppdrag fra …

Les mer

Skal lære aktivt sammen i barnehagene

Barnehagebasert kompetanseutvikling er en sentral del av strategien for å heve kompetansen til de som arbeider i barnehagen. Men til tross for at tiltaket er beskrevet i kompetansestrategien for sektoren, er innholdet uklart …

Les mer

Samler inn mer barnehagedata

For fjerde året på rad spørres et utvalg barnehager og barnehageeiere i Norge om utvalgte tema for å gi Utdanningsdirektoratet mer kunnskap om situasjonen i det ganske land. – Vi purrer i disse …

Les mer

Utfordrende å få til utdanning på arbeidsplassen

Den nasjonale strategien for kompetansetiltak i barnehager er godt kjent, og brukes relativt mye, spesielt av kommunale barnehager. Men evalueringen avdekker at noen tiltak ikke er så arbeidsplassbasert som intensjonene tilsier.   Årets …

Les mer

Spørsmål til Barnehage-Norge 2016

Spørsmål til Barnehage-Norge er resultat av undersøkelser til barnehagesektoren i Norge, utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Målgruppene for undersøkelsen er barnehagestyrere, barnehageeiere og barnehagemyndighet.   Trøndelag Forskning og Utvikling har sammen med Norsk …

Les mer