icon-news-white.png Stikkord: bioøkonomi


Namdalen satser på bioøkonomi

Partnerskap Namdalen har lagt en strategi for regional satsing på bioøkonomi. Området har meget gode biologiske forutsetninger. − Utfordringen er å få økt verdiskaping – i Namdalen, sier Hege Nordheim-Viken, komiteleder for utdanning, …

Les mer

Bioøkonomi i Namdalen. Forslag til regional strategi

Rapporten dokumenterer prosessen og resultatet fra arbeidet med å utarbeide en bioøkonomi­strategi for Namdalen. Prosess Som ledd i arbeidet er det søkt innspill fra regionale politiske og administrative møter, gjennomført workshop sammen med …

Les mer

Konkretiserer havbruksklyngen i Namdalen

Er havbruksnæringa i Namdalen en klynge? Ja mener Eirik Nygaard – men helt sikker er han ikke før om noen uker, når han har spurt næringa selv.   Eirik Nygaard bruker sommeren til …

Les mer

Hvordan få mer verdi ut av naturressursene i Namdalen?

Et tjuetalls næringsrelaterte personer diskuterte nylig framtidas satsing på bioøkonomi i Namdalen. – Kjente ressurser – uante muligheter var inngangen til diskusjonen. Bransjeoverskridende tenking, kompetanse og mer industrilogikk er noen av de viktigste …

Les mer