icon-news-white.png Stikkord: brukermedvirkning


Brukermedvirkning i avtaleverket for samhandlingsreformen

Artikkelen analyserer brukermedvirkning i utformingen av samhandlingsreformens avtaleverk  mellom kommuner og helseforetak, i forhandlinger organisert som oppdragsnettverk. Det teoretiske perspektiv er Tritters teori om brukermedvirkning som direkte og indirekte. I denne artikkelen undersøker …

Les mer