icon-news-white.png Stikkord: bygningsvern

Pjåling og nettverking på Jamtli

Stiklestad museum og Norsk Sagbruksmuseum var på Jamtli sin vårmarknad. Begge er en del av Interreg-prosjektet Traditionellt hantverk och hållbart bygande.   Prosjektet Traditionellt hantverk och hållbart bygande ble presentert både lørdag og …

Les mer


Viderefører norsk-svensk arbeid med tradisjonshåndverk

Nylig fikk Trøndelag Forsking og Utvikling aksept for det treårige Interrregprosjektet Traditionellt hantverk och hållbart byggande i Nordens Gröna Bälte. Svensk prosjektpartner er Stiftelsen Jamtli.   Interreg Sverige-Norge bevilget 2.1 millioner kroner til …

Les mer

Tradisjonshåndverkere med utradisjonelle løsninger

Tradisjonshåndverkere deler ikke bare restaureringskunnskap. Prosjektet grenseløst bygningsvern har også utviklet en mobilapp for å dele hvor de riktige råvarene står i skogen. – Samarbeid er et viktig suksesskriterium for å utvikle spesialiserte …

Les mer