icon-news-white.png Stikkord: demensGårdspensjonat gir livskvalitet og mestring

Marutuva Gårdspensjonat er et nytt tilbud til yngre personer som rammes av demens. Tilbudet har fokus på økt livskvalitet og mestring både for personene med diagnosen kognitiv svikt og de pårørende.   – …

Les mer

Forskere følger nytt demenstilbud

Maurtuva Vekstgård AS starter til høsten et overnattingstilbud for personer med demens. Et nytt tilbud som det etableres forskning rundt. Forskerne skal både se på det demensfaglige innholdet, involveringen av frivillige og samarbeidet …

Les mer


Inviterte forskerne til Ovalt PensjonistPensjonat

Maurtuva Vekstgård på Inderøya utvider stadig. Etter å ha hatt suksess med TrivselsTreff og PensjonistPensjonat prøver man nå ut Ovalt PensjonistPensjonat. Utprøvingen skal følges med forskerblikk. – Så vidt vi vet er dette …

Les mer