icon-news-white.png Stikkord: DomstoladministrasjonenMer fjernledelse for sorenskriverne

Nye ledelsesformer prøves ut i tingrettene. En ordning med at sorenskriverne leder flere tingretter er nylig evaluert. – For dommerne gir ordningen økt fleksibilitet, sier prosjektleder Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.  Men …

Les mer


Evaluering av felles ledelse i jordskifterettene

I forbindelse med Domstoladministrasjonens ønske om å etablere faste felles dommerembete, har man prøvd ut ordning i noen jordskifteretter. Denne utprøving skal evalueres. Oppdraget skal kartlegge erfaringer og utfordringer som tingrettene hatt med …

Les mer

Evaluering av felles ledelse i tingrettene

I forbindelse med Domstoladministrasjonens ønske om å etablere faste felles dommerembete, har man prøvd ut ordningen i noen tingretter. Denne utprøving skal evalueres. Oppdraget skal kartlegge erfaringer og utfordringer som tingrettene hatt med …

Les mer

Dommere har god anseelse

Dommerstillingene har godt omdømme, med likevel er det relativ få søkere til jobbene. – Opplevelsen av å gjøre noe meningsfullt er hovedargumentet for dommerstillingenes anseelse, sier forsker Arne Moe, Trøndelag Forskning og Utvikling …

Les mer