icon-news-white.png Stikkord: effektivisering

Frosta må effektivisere skoledrifta

Frosta kommune må redusere kostnadene med flere millioner kroner de neste årene. Et arbeid ledet av Trøndelag Forskning og Utvikling foreslår reduksjoner innen oppvekstsektoren og ved å samordne ledelsen av sentraladministrasjonen og teknisk …

Les mer

Effektiviseringstiltak i Frosta kommune

Frosta kommunes budsjettarbeid viser at de årlige driftskostnadene må nedjusteres i størrelsesorden 3,5 mill kr i økonomiplanperioden 2018-2020. Rapporten belyser aktuelle effektiviseringstiltak i Frosta kommune. Utredningen viser at det er et innsparingspotensial på …

Les mer