icon-news-white.png Stikkord: energi


Landbruket i Trøndelag som energiprodusent- og konsument

Denne oppdragsrapporten for handler om landbruket som konsument og produsent av energi. Rapportens innhold energibruk i produksjon av melk, gris, kylling og egg i Trøndelag. Estimering av klimagassutslipp energibruken i jordbruket i Trøndelag …

Les mer