icon-news-white.png Stikkord: evaluereing


Utfordrende å få til utdanning på arbeidsplassen

Den nasjonale strategien for kompetansetiltak i barnehager er godt kjent, og brukes relativt mye, spesielt av kommunale barnehager. Men evalueringen avdekker at noen tiltak ikke er så arbeidsplassbasert som intensjonene tilsier.   Årets …

Les mer

Evaluering av felles ledelse i jordskifterettene

I forbindelse med Domstoladministrasjonens ønske om å etablere faste felles dommerembete, har man prøvd ut ordning i noen jordskifteretter. Denne utprøving skal evalueres. Oppdraget skal kartlegge erfaringer og utfordringer som tingrettene hatt med …

Les mer

Evaluering Smøla nærings- og kultursenter

Formål Evaluering av organisering av Smøla Nærings- og Kultursenter KF Gjennomføring Arbeidspakke 1: Gjennomgang av sentrale dokumenter, mandat, økonomi, planer, tiltak og rapporter fra kommune og KF. Arbeidspakke 2: Arbeidsmøter med viktige informanter. …

Les mer