icon-news-white.png Stikkord: evaluering


Mestringskurs gir flere aktive samfunnsdeltagere

Veksttorgets tilbud DrømmeDagene fører til økt og vedvarende positiv tro på livsmestring og en aktiv rolle i arbeidslivet. Gjennomføringen er stor og over halvparten av deltagerne er aktive i samfunnslivet seks måneder etter …

Les mer


Mobil røntgen gir samfunnsøkonomisk merverdi

Mobile og desentraliserte røntgentjenester er både lønnsomme og gir bedre pasientopplevelser viser utprøvinger i Namdalen. Utfordringene er logistikk og informasjon.   – Desentraliserte røntgentjenester er en vinn-vinn situasjon både for sykehuset, kommunene og …

Les mer

Barnevernvakta – faglig god, men sårbar

I Innherred og Namdalen samarbeider 19 kommuner om barnevernvakt. Ordningen fungerer bra faglig, men trenger bedre politisk og administrativ forankring og en styrking av ledelsen framover.   Innherred og Namdal interkommunale barnevernvakt omfatter …

Les mer

Den nye ankeordningen for jordskifteretten er vellykket

Enklere saksgang, økt effektivitet, bedre rettsikkerhet og bedre kompetanseutnyttelse er resultatene av ny ankeordning for jordskifterettene.   Som et resultat av at ny jordskiftelov blir satt i kraft fra 1.1.2016 blir jordskifteoverrettene avviklet …

Les mer

Entreprenørskap som pedagogisk praksis

Entreprenørskaps-pedagogikk gjør skolen mer praktisk. Med det øker elevenes kreativitet og nysgjerrighet. Det kan ligge en mulig konflikt mellom Kunnskapsløftets mål og  det pedagogiske grunnlaget for entreprenørskap i skolen.   Entreprenørskapsundervisning og entreprenørskapsopplæring …

Les mer

Bør videreføre og styrke Fosen barneverntjeneste

Samarbeidet om Fosen barnevernstjeneste bør fortsette, men det trengs en gjennomgang av oppgavefordelingen og organiseringen av arbeidet.   Fosen barneverntjeneste ble opprettet i 2012 og er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommunene Indre Fosen, …

Les mer

Evaluerer nærpolitireformen

Trøndelag Forskning og Utvikling skaffer kunnskap om politiets forebyggende rolle som et ledd i Difis evalueringen av nærpolitireformen med utgangspunkt i Trøndelag politidistrikt.   Trøndelag Forsking og Utvikling ser på de nye politikontaktenes …

Les mer