icon-news-white.png Stikkord: evaluering

Evaluering av Newton-rommet i Steinkjer

Rapporten er en evaluering av Newton-rommet i Steinkjer etter to års drift etter at en flyttet fra Vitensenteret/NTE til Steinkjer videregående skole.  Funn Alle grunnskolene i Steinkjer er brukere av Newton-rommet. Newton-rommet er …

Les mer

Må bruke praksisen bedre i utdanning av barnehagelærere

Det er gjennomgående for svak kobling mellom teori og praksis i den arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. – Tydeligere veiledning og krav til hvilken rolle arbeidsplassen har for studentens læring, og mer bruk av studentoppgaver som …

Les mer

Trenger god dialog med eierne i kommunale foretak

Smøla Nærings- og kultursenter KF bør videreføres, men eierdialogen må bedres og oppgavene presiseres. – Ingen har noe vesentlig negativt å si om drifta av det kommunale foretaket, men kommuneloven må følges når …

Les mer

Forskningsinstituttene viktig for Trøndelag

Regjeringen må fortsette å investere i de samfunnsvitenskapelige instituttene. De produserer kunnskap som er viktig for samfunnet, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette er konklusjonen i en nylig gjennomført evaluering.   Forskningsinstituttene spiller …

Les mer


Lurt arbeid med smarte anskaffelser

Det regionale leverandørutviklings-programmet i Trøndelag arbeider systematisk med å gjøre offentlige innkjøp bedre. En måte de gjør det på er gjennom læringsnettverk. – Systematisk deling av erfaringer på tvers av både fag og …

Les mer


NAV Arbeidslivssenter under forskerlupen

NAV Arbeidslivssenter lykkes relativt godt med å hjelpe bedrifter til å legge til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne, slik at de kan stå i jobben sin. Sentrene bør imidlertid bli bedre på …

Les mer

Evaluering av treningskontaktordningen i Nord-Trøndelag

Den overordnede problemstilling for denne evalueringen var: Hva er omfanget og kvaliteten på treningskontaktordningen i Nord-Trøndelag? Delproblemstillinger var: Er fylkeskommunens mål om etablering av treningskontaktordningen i minimum 10 kommuner innen utgangen av 2014 …

Les mer

Evaluering av treningskontaktordningen i Nord-Trøndelag

Prosjektet skal se på omfanget og kvaliteten på treningskontaktordningen i Nord-Trøndelag? Arbeidet omfatter følgende tema: Er fylkeskommunens mål om etablering av treningskontaktordningen i minimum 10 kommuner innen utgangen av 2014 oppnådd? Er ordningen …

Les mer