icon-news-white.png Stikkord: følgeforskning

Skal utvikle verktøy for lokalsamfunnsutvikling

Distriktssenteret, tre fylkeskommuner og 14 kommuner skal prøve ut nye arbeidsmåter for lokalsamfunnsutvikling. Arbeidet skal følges av et team med utviklingsorientert forskere.   Trøndelag Forsking og Utvikling og NTNU Samfunnsforsking skal bistå Distriktssenteret …

Les mer

Leverer kunnskap om Nærpolitireformen i Trøndelag

I tre år har forskere fra Trøndelag Forskning og Utvikling samlet data om, og gitt innspill til, arbeidet med Nærpolitireformen i Trøndelag.   Rapporten Hvordan karakteriseres rollen som politikontakt? er en oppsummering av …

Les mer

Hvordan karakteriseres rollen som Politikontakt?

Rapporten Hvordan karakteriseres rolle som politikontakt? er en oppsummering av følgeforskning av det kriminalitetsforebyggende samarbeidet mellom politi og kommuner i Trøndelag i perioden 2017 til 2020. Fire undersøkelser Resultater fra fire ulike undersøkelser …

Les mer

InnoCamp må være nyttig og utadvendt

På et innspillseminar om InnoCamps framtid var rådene å være nyttig, åpen, utadvendt, offensiv og utradisjonell.   Under Forskningsdagene arrangerte Trøndelag Forskning og Utvikling seminar om InnoCamps framtid. Arrangement var en del av …

Les mer

Skal følge InnoCamp som utviklingsarena

TFoU  bidrar med forskningsbasert kunnskap og innovasjonsfaglige perspektiv for å understøtte samskapingsprosessene i InnoCamp.   Sammen med Steinkjerbygg KF skal Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) teste ut og skaffe kunnskap om hvordan man …

Les mer

Har understøttet lederutviklingen i AKSET

AKSET kultur- og skolesamfunn er et unikt prosjekt med enorme samarbeidsambisjoner. Det krever ny måter å lede på. Forskere fra Trøndelag Forskning og Utvikling har fasilitert arbeidet det første året.   AKSET er …

Les mer

Evaluerer nærpolitireformen

Trøndelag Forskning og Utvikling skaffer kunnskap om politiets forebyggende rolle som et ledd i Difis evalueringen av nærpolitireformen med utgangspunkt i Trøndelag politidistrikt.   Trøndelag Forsking og Utvikling ser på de nye politikontaktenes …

Les mer

Følgeforskning av nærpolitireformen

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) oppdraget med å evaluere nærpolitireformen. I den anledning er skal Trøndelag Forsking og Utvikling (TFoU) bidra med underleveranser som støtter opp under …

Les mer

Følgeforskning Byregionprogrammet Namdal

Følgeforskning av aktiviteten koordinert og profesjonelt næringsapparat i Utviklingsprogrammet for byregioner i Namdalen (fase 2). Mål Å bidra med kritiske og konstruktive innspill for å forbedre arbeidet med et koordinert og profesjonelt næringsapparat. …

Les mer