icon-news-white.png Stikkord: følgeforskning

Leverer kunnskap om Nærpolitireformen i Trøndelag

I tre år har forskere fra Trøndelag Forskning og Utvikling samlet data om, og gitt innspill til, arbeidet med Nærpolitireformen i Trøndelag.   Rapporten Hvordan karakteriseres rollen som politikontakt? er en oppsummering av …

Les mer

Hvordan karakteriseres rollen som Politikontakt?

Rapporten Hvordan karakteriseres rolle som politikontakt? er en oppsummering av følgeforskning av det kriminalitetsforebyggende samarbeidet mellom politi og kommuner i Trøndelag i perioden 2017 til 2020. Fire undersøkelser Resultater fra fire ulike undersøkelser …

Les mer

InnoCamp må være nyttig og utadvendt

På et innspillseminar om InnoCamps framtid var rådene å være nyttig, åpen, utadvendt, offensiv og utradisjonell.   Under Forskningsdagene arrangerte Trøndelag Forskning og Utvikling seminar om InnoCamps framtid. Arrangement var en del av …

Les mer

Skal følge InnoCamp som utviklingsarena

TFoU  bidrar med forskningsbasert kunnskap og innovasjonsfaglige perspektiv for å understøtte samskapingsprosessene i InnoCamp.   Sammen med Steinkjerbygg KF skal Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) teste ut og skaffe kunnskap om hvordan man …

Les mer

Har understøttet lederutviklingen i AKSET

AKSET kultur- og skolesamfunn er et unikt prosjekt med enorme samarbeidsambisjoner. Det krever ny måter å lede på. Forskere fra Trøndelag Forskning og Utvikling har fasilitert arbeidet det første året.   AKSET er …

Les mer

Evaluerer nærpolitireformen

Trøndelag Forskning og Utvikling skaffer kunnskap om politiets forebyggende rolle som et ledd i Difis evalueringen av nærpolitireformen med utgangspunkt i Trøndelag politidistrikt.   Trøndelag Forsking og Utvikling ser på de nye politikontaktenes …

Les mer

Følgeforskning av nærpolitireformen

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) oppdraget med å evaluere nærpolitireformen. I den anledning er skal Trøndelag Forsking og Utvikling (TFoU) bidra med underleveranser som støtter opp under …

Les mer

Følgeforskning Byregionprogrammet Namdal

Følgeforskning av aktiviteten koordinert og profesjonelt næringsapparat i Utviklingsprogrammet for byregioner i Namdalen (fase 2). Mål Å bidra med kritiske og konstruktive innspill for å forbedre arbeidet med et koordinert og profesjonelt næringsapparat. …

Les mer