icon-news-white.png Stikkord: forskning

TFoU etablerer tydeligere forskningsområder

For å posisjonere seg i den nasjonale forskningsverdenen har Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) valgt områdene velferd og forvaltning og næringsutvikling. – Tilpasningen er et ledd i å bli tydeligere nå det gjelder …

Les mer

TFoU bidro til mediemangfoldutredningen

I fjor vår gjorde forskerne Arne Moe og Hanne Hestvik Kleiven fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) en undersøkelse om nordmenns nyhetskonsum for mediemangfoldsutvalget. Nylig kom NOU 2017:7 om det norske mediemangfoldet, blant …

Les mer

Forskningsinstituttene viktig for Trøndelag

Regjeringen må fortsette å investere i de samfunnsvitenskapelige instituttene. De produserer kunnskap som er viktig for samfunnet, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette er konklusjonen i en nylig gjennomført evaluering.   Forskningsinstituttene spiller …

Les mer

Hvorfor forskning?

– Forskning gir kunnskap og kunnskap er en viktig innovasjonsdriver, var direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling, sitt budskap til de kommunale næringslivsrådgiverne i Namdalen.   Kunnskap – at vi vet og …

Les mer