icon-news-white.png Stikkord: forskningsformidling

Forskning utilgjengelig for praktikere

Mange potensielle brukere av forskning opplever at kunnskapen er vanskelig tilgjengelig. Standardiserte prosjektomtaler, bedre informasjonskompetanse og opprettelse av et digitalt populærvitenskapelig arkiv foreslås som forbedringer i en ny rapport fra Trøndelag Forskning og …

Les mer

Informasjon om og kunnskap fra jordbruksforskning

Hovedmålet med denne utredningen er å Diskutere modeller og foreslå et mulig konsept for en mer samlet plattform for informasjon om jordbruksrelaterte forskningsprosjekt og kunnskap fra disse. Premisser Kunnskapsprodusenter og brukere av kunnskapen …

Les mer