icon-news-white.png Stikkord: Forskningskommunikasjon

Informasjon om og kunnskap fra jordbruksforskning

Hovedmålet med denne utredningen er å Diskutere modeller og foreslå et mulig konsept for en mer samlet plattform for informasjon om jordbruksrelaterte forskningsprosjekt og kunnskap fra disse. Premisser Kunnskapsprodusenter og brukere av kunnskapen …

Les mer