icon-news-white.png Stikkord: frivillighet

Bolystteam skaper medborgere

Steinkjer kommune har utviklet en måte å samarbeide med lokalsamfunn – bolystteam – som fungere bra. – Bolystteamet er effektivt når det gjelder å bidra til å løse konkrete oppgaver, sier forsker Lisa …

Les mer


Inviterte forskerne til Ovalt PensjonistPensjonat

Maurtuva Vekstgård på Inderøya utvider stadig. Etter å ha hatt suksess med TrivselsTreff og PensjonistPensjonat prøver man nå ut Ovalt PensjonistPensjonat. Utprøvingen skal følges med forskerblikk. – Så vidt vi vet er dette …

Les mer

SUNT på nettverkslunsj

Samfunnsdeltakelse for personer med innvandrerbakgrunn var tema da Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), fortalte om SUNT-prosjektet på Nord universitet sin nettverkslunsj nylig.   Gjensidig tillit, ekte interesse og åpenhet er avgjørende …

Les mer

Tankestreif i festivalbok

Niels Arvid Sletterød og Morten Stene, Trøndelag Forskning og Utvikling, har bidratt med faglige artikler i bok om Hilmarfestivalen.   Hilmarfest i 10 år heter ei ny bok om Hilmarfestivalen i Steinkjer. I …

Les mer

Fra frivillighetsjungel til frivillighetspolitikk

Myndighetene snakker om frivillig arbeid som planlagt velferdsproduksjon i framtida. Det utfordrer både frivilligheten som fenomen og offentlig organisering. –  Noe av særpreget med frivillighet som skaper velferd er situasjoner der alle får …

Les mer

Dansk påfyll og inspirasjon

Nylig arrangerte prosjektet OFFRI – Modeller for samarbeid mellom offentlig og privat sektor – studietur til Danmark. – Mest inspirerende var tenkningen rundt det å skape energi ved å gi frivilligheten ansvar og …

Les mer