icon-news-white.png Stikkord: HUNT

Samfunnundersøkelse i Nord-Trøndelag (SUNT)

Formål Effektmål: Utarbeide hensiktsmessige og målrettede befolkningstiltak for å fremme samfunnsdeltagelse generelt og spesielt for personer med innvandrerbakgrunn (flyktninger, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere). Resultatmål: Utarbeide en løsning for samfunnsvitenskapelig datainnsamling med høy kvalitet og …

Les mer