icon-news-white.png Stikkord: InnoCamp


Hjemmekontor og digital kommunikasjon fungerer bra

Daglig drift har fungert stort sett OK i korona-tiden for bedriftene i InnoCamp. Samhandling på tvers av bedriften har i større grad stoppet opp på grunn av smittevernregimet.   I forbindelse med følgeforskningen …

Les mer

Hvordan påvirker covid-19 InnoCamp?

Blir man mer eller mindre innovativ av dagens corona-hendelser? Kriser fører til endring. Hvordan forandres innovasjonskraften i InnoCamp i disse tider?   Som ledd i følgeforskning av InnoCamp gjennomføres en undersøkelse av hvordan …

Les mer

InnoCamp må være nyttig og utadvendt

På et innspillseminar om InnoCamps framtid var rådene å være nyttig, åpen, utadvendt, offensiv og utradisjonell.   Under Forskningsdagene arrangerte Trøndelag Forskning og Utvikling seminar om InnoCamps framtid. Arrangement var en del av …

Les mer

Ny besøksadresse i Steinkjer: Skolegata 22

I disse dager flytter Trøndelag Forskning og Utvikling inn på InnoCamp, Steinkjer.   – Du finner oss til høyre innenfor hovedinngangen til InnoCamp i første etasje, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og …

Les mer

Skal følge InnoCamp som utviklingsarena

TFoU  bidrar med forskningsbasert kunnskap og innovasjonsfaglige perspektiv for å understøtte samskapingsprosessene i InnoCamp.   Sammen med Steinkjerbygg KF skal Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) teste ut og skaffe kunnskap om hvordan man …

Les mer

InnoCamp som konsept

Innovasjonscampus Steinkjer er mer enn et hus. Det er et konsept for innovasjon, hvor deltagere har forpliktet seg til deltagelse.   – Innovasjon er en målrettet og villet endring som gir økonomisk merverdi, …

Les mer

Samarbeid skaper forskning og utvikling

InnoCamp er tuftet på moderne innovasjonstenking, hvor kunnskap og samling av bedrifter i beslektede fagmiljø er to av grepene. For forskningsmiljøene er dette en perfekt konstruksjon.   InnoCamp består av mange typer kompetanser …

Les mer