icon-news-white.png Stikkord: innovasjonSkal følge InnoCamp som utviklingsarena

TFoU  bidrar med forskningsbasert kunnskap og innovasjonsfaglige perspektiv for å understøtte samskapingsprosessene i InnoCamp.   Sammen med Steinkjerbygg KF skal Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) teste ut og skaffe kunnskap om hvordan man …

Les mer

InnoCamp som konsept

Innovasjonscampus Steinkjer er mer enn et hus. Det er et konsept for innovasjon, hvor deltagere har forpliktet seg til deltagelse.   – Innovasjon er en målrettet og villet endring som gir økonomisk merverdi, …

Les mer


Kan bli enda bedre på samspill

Selv om mye er bra i kulturnæringshagen Tindved, er det fortsatt mer å gå på når det gjelder samarbeid. Gjennom en ettårig medforskningsprosess har man både blitt bedre, med også bevisstgjort seg hva …

Les mer

Vil bidra til innovasjoner med klimaeffekter

Norge skal omstille til et lavutslippssamfunn, den jobben vil nytilsatt seniorforsker være med på. – Jeg håper å kunne bidra med verktøy og kunnskap som gjør at vi blir bedre rustet til å …

Les mer

Gårdspensjonat gir livskvalitet og mestring

Marutuva Gårdspensjonat er et nytt tilbud til yngre personer som rammes av demens. Tilbudet har fokus på økt livskvalitet og mestring både for personene med diagnosen kognitiv svikt og de pårørende.   – …

Les mer


Allsidig og anvendt forsker i startgropa

Nettverksbasert innovasjon, og spesielt opp mot naturbaserte næringer, er noe av det Torgunn Sollid ønsker å bruke tida på framover. Nyttig kunnskap som skaper verdier er idealet.   Sollid har utdanning innen jordbruk, …

Les mer