icon-news-white.png Stikkord: Interreg

Koronautfordring for norsk-svensk samarbeidsprosjekt

Det er vanskelig å drive handverksutvikling og nettverksaktiviteter på tvers av landegrenser når deltagerne ikke kan møtes. Kornarestriksjoner gjør interregionalt samarbeid utfordrende.   – Koronapandemien gjør det vanskelig å gjennomføre norsk-svenske fellesmøter, sier …

Les mer


Håndverksseminar på Sør-Gjæslingan

Interregprosjekt gjør det mer levelig å være tradisjonshåndverker, i et samfunn som har økt oppmerksomhet på bærekraftige løsninger og det å ta vare på tradisjonene.   I midten av august arrangerte prosjektet Traditionellt …

Les mer


Viderefører norsk-svensk arbeid med tradisjonshåndverk

Nylig fikk Trøndelag Forsking og Utvikling aksept for det treårige Interrregprosjektet Traditionellt hantverk och hållbart byggande i Nordens Gröna Bälte. Svensk prosjektpartner er Stiftelsen Jamtli.   Interreg Sverige-Norge bevilget 2.1 millioner kroner til …

Les mer

Tradisjonshåndverkere med utradisjonelle løsninger

Tradisjonshåndverkere deler ikke bare restaureringskunnskap. Prosjektet grenseløst bygningsvern har også utviklet en mobilapp for å dele hvor de riktige råvarene står i skogen. – Samarbeid er et viktig suksesskriterium for å utvikle spesialiserte …

Les mer

Planlegger konferanse

Interregprosjektet VälTel ser på mulighetene for å etablere en norsk-svensk læringsarena for velferdsteknologi.  Å stimulere til teknologitesting og spre kunnskap er et av hovedmålet med arbeidet.   Prosjektledergruppen i Interregprosjektet VälTel – Mixed …

Les mer

Skal teste velferdsteknologi i Norge og Sverige

Interreg Sverige-Norge har bevilget 3,7 millioner kroner til prosjektet VälTel – Mixed Zone för Välfärdsteknologiske Testlabs. Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) er prosjektleder for den norske delen av prosjektet, som skal teste ut …

Les mer

VälTeL – Mixed Zone för Välfärdsteknologiske TestLabs

VelTel – et Interreg Sverige-Norge prosjekt Mål Gjennom å skape arenaer for kunnskap og erfaringsbytte skal helse- og omsorgsutfordringer i Midt-Norden løses ved hjelp av velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Prosjektet skal styrke regionens kapasitet …

Les mer