icon-news-white.png Stikkord: jordskifteretter

Evaluering av felles ledelse i jordskifterettene

I forbindelse med Domstoladministrasjonens ønske om å etablere faste felles dommerembete, har man prøvd ut ordning i noen jordskifteretter. Denne utprøving skal evalueres. Oppdraget skal kartlegge erfaringer og utfordringer som tingrettene hatt med …

Les mer