icon-news-white.png Stikkord: jurister

Dommere har god anseelse

Dommerstillingene har godt omdømme, med likevel er det relativ få søkere til jobbene. – Opplevelsen av å gjøre noe meningsfullt er hovedargumentet for dommerstillingenes anseelse, sier forsker Arne Moe, Trøndelag Forskning og Utvikling …

Les mer