icon-news-white.png Stikkord: kommmunereform

Utredning av kommunereform for Frosta kommune

Utredningen skal belyse fordeler og ulemper på lang sikt ved fortsatt selvstendighet for Frosta kommune. Formålet er å belyse hvordan selvstendighet og sammenslåing står seg mot nasjonale kriterier fra Ekspertutvalget og de lokale …

Les mer