icon-news-white.png Stikkord: kommune


Frosta må effektivisere skoledrifta

Frosta kommune må redusere kostnadene med flere millioner kroner de neste årene. Et arbeid ledet av Trøndelag Forskning og Utvikling foreslår reduksjoner innen oppvekstsektoren og ved å samordne ledelsen av sentraladministrasjonen og teknisk …

Les mer


Utredning av kommunereform for Namdalseid kommune

Utredningen skal belyse fordeler og ulemper på lang sikt ved fortsatt selvstendighet for Namdalseid kommune. Formålet er å belyse hvordan selvstendighet og sammenslåing står seg mot nasjonale kriterier fra Ekspertutvalget og de lokale …

Les mer


Ringvirkninger av jakt og fiske i Lierne

Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om direkte og indirekte virkninger av jakt og fiske i Lierne. Sentrale forhold som studeres er: Direkte sysselsetting og verdiskaping hos grunneiere og reiseliv i Lierne. …

Les mer