icon-news-white.png Stikkord: kulutrarv


Forprosjekt: Midtnorsk senter for immateriell kulturarv

Denne rapporten er en analyse av muligheten for å etablere et midtnorsk senter for immateriell kultur­arv i Steinkjer på oppdrag av Stiftinga Hilmar Alexandersen. Dataene kommer fra dokumentstudier og regionale informanter. Vern som …

Les mer