icon-news-white.png Stikkord: kunnskapsformidling

Framtidas kunnskapsledelse i landbruket

Stor avstand mellom gårdbrukerens hverdag og forskernes kunnskap er utfordrende for landbrukssektoren. Det er lange tradisjoner for bruk av rådgivere som «oversettere», men deres rolle er blitt mer etterspørselsdrevet og mangslungen.   Rådgiving …

Les mer

Informasjon om og kunnskap fra jordbruksforskning

Hovedmålet med denne utredningen er å Diskutere modeller og foreslå et mulig konsept for en mer samlet plattform for informasjon om jordbruksrelaterte forskningsprosjekt og kunnskap fra disse. Premisser Kunnskapsprodusenter og brukere av kunnskapen …

Les mer