icon-news-white.png Stikkord: kystskog

Store forskjeller i folks oppfatning av skog

Oppfatningen av skog og skogbruk varierer mye rundt omkring i Norge. Hva slags forståelse man har, påvirkes av hva man er vant med av skogskjøtsel. – Dette må avspeile seg i hvordan man …

Les mer

Miljøhensyn gir interesse for kortreist trelast

Er det grunnlag for ett sagbruk som også kan være ett sitkasagbruk, i Midtre-Hålogaland? I tilfelle ville det gitt både økt lokal verdiskaping og mindre miljøbelastning. – Det er interesse fra både byggentreprenører …

Les mer