icon-news-white.png Stikkord: læringsarena

Evaluering av Kompetanse for framtidens barnehage. Delrapport 2

Rapport 2 i  den flerårige følgeevaluering av den nasjonale strategien «Kompetanse for framtidens barnehage» har de barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltakene i fokus. Arbeidet omfatter Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk Barnehagebasert kompetanseutvikling Individuelle tiltak for barne- …

Les mer