icon-news-white.png Stikkord: mediekonsum

Bruksmangfold. En analyse av nordmenns nyhetskonsum

Rapporten presenteres resultater fra en undersøkelse av den norske befolkningens medievaner, med særlig vekt på konsum av nyheter. Et landsrepresentativt utvalg på 2000 nordmenn er intervjuet gjennom et digitalt spørreskjema. Grupper av mediebrukere …

Les mer