icon-news-white.png Stikkord: mediemangfold

Bruksmangfold. En analyse av nordmenns nyhetskonsum

Rapporten presenteres resultater fra en undersøkelse av den norske befolkningens medievaner, med særlig vekt på konsum av nyheter. Et landsrepresentativt utvalg på 2000 nordmenn er intervjuet gjennom et digitalt spørreskjema. Grupper av mediebrukere …

Les mer

Undersøkelse av mediebruksmangfold

Oppdraget består av å gjennomføre en representativitet undersøkelse for å av dekke bruksmangfold i mediekonsum. Med bruksmangfold menes ulike avsendere, sjangre, politisk ståsted, verdisyn og perspektiver over flere plattformer. Formålet  med undersøkelsen er …

Les mer