icon-news-white.png Stikkord: næring

Hva er samiske næringsinteresser i dag?

Prosjektets hovedmål: Hva forstås som samiske næringsinteresser og samiske interesser mer generelt i et samfunn under stor forandring, der også nye arealkrevende næringer setter et sterkt press på tradisjonelle samiske næringer? Hvordan blir …

Les mer