icon-news-white.png Stikkord: næringsutvikling; region Namdal

Framtidas næringsutvikling er grenseløs

Det namdalske næringsutviklingsarbeidet er fragmentert og tradisjonelt, viser analyser. Det er vanskelig å få til kraftsatsinger og langsiktig kompetansebygging. – Det er et uforløst mulighetsrom her, mener seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og …

Les mer