icon-news-white.png Stikkord: næringsutvikling

Eksempler på vellykket næringsutvikling

Overhalla, Selbu og Surnadal kommuner har eksempler på vellykkede kommunale initiativ for å stimulere til næringsutvikling. Samhandling, utviklingskontrakter, bedriftsutviklingstilskudd og infrastrukturutbygging er stikkordene.   – Næringsutvikling er svært viktig for å opprettholde og …

Les mer


Avventende hotellsituasjon i Steinkjer

Steinkjer er i en mellomposisjon når det gjelder kapasitet, standard og attraktivitet på hotellfronten. En viss øking i behovet er sannsynlig, men det er neppe bærekraftig med store utvidelser. En moderat kapasitetsøkning og …

Les merInnovasjonspolitikk til lunsj

Sesongens første nettverkslunsj hadde innovasjonspolitikk som tema. Seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling, og kredittsjef Ulrik Hammervold, Innovasjon Norge, innledet.   – Smart spesialisering er anbefalt logikk i framtidas innovasjonspolitikk, fortalte seniorrådgiver …

Les mer

Kunnskapsgrunnlag for verdiskaping i Trøndelag

Rapporten gir et kunnskapsgrunnlag for næringsutviklingsarbeid og framtidig verdiskaping i Trøndelag. Nåsituasjonen for næringslivet i Trøndelag beskrives og ulike utviklingsmuligheter analyseres. Til slutt diskuteres potensiale for videre utvikling og hvordan det offentlige kan …

Les mer

Konkretiserer havbruksklyngen i Namdalen

Er havbruksnæringa i Namdalen en klynge? Ja mener Eirik Nygaard – men helt sikker er han ikke før om noen uker, når han har spurt næringa selv.   Eirik Nygaard bruker sommeren til …

Les mer

Bergmannsparken i Malm har potensial

Kan gruveanlegget i Malm bli et nasjonalt reisemål eller et underjordisk drivhus? – Mulighetene er mange, men det må tenkes helthetlig og ikke tas for lett på utfordringen som må forseres, sa seniorforsker …

Les mer

Hvorfor forskning?

– Forskning gir kunnskap og kunnskap er en viktig innovasjonsdriver, var direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling, sitt budskap til de kommunale næringslivsrådgiverne i Namdalen.   Kunnskap – at vi vet og …

Les mer