icon-news-white.png Stikkord: nærpolitireform

Følgeforskning av nærpolitireformen

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) oppdraget med å evaluere nærpolitireformen. I den anledning er skal Trøndelag Forsking og Utvikling (TFoU) bidra med underleveranser som støtter opp under …

Les mer