icon-news-white.png Stikkord: Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Samfunnundersøkelse i Nord-Trøndelag (SUNT)

Formål Effektmål: Utarbeide hensiktsmessige og målrettede befolkningstiltak for å fremme samfunnsdeltagelse generelt og spesielt for personer med innvandrerbakgrunn (flyktninger, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere). Resultatmål: Utarbeide en løsning for samfunnsvitenskapelig datainnsamling med høy kvalitet og …

Les mer

Hybelhus på Mære

Utetreningen drøfter mulige modeller for oppsetting av hybelhus, eierforhold og drift ved Mære. De modellen som er vurdert  er: Ikke bygge Private bygge, eie og drive Fylkeskommunen bygge og eie, private drive Fylkeskommunen …

Les mer