icon-news-white.png Stikkord: Nordland

Miljøhensyn gir interesse for kortreist trelast

Er det grunnlag for ett sagbruk som også kan være ett sitkasagbruk, i Midtre-Hålogaland? I tilfelle ville det gitt både økt lokal verdiskaping og mindre miljøbelastning. – Det er interesse fra både byggentreprenører …

Les mer