icon-news-white.png Stikkord: offentlige innkjøp

Drastiske regelendringer for offentlige innkjøp

Den nasjonale terskelverdien for offentlige anskaffelser øker fra 500 000 kroner til 1,1 millioner kroner og forhandlingsforbudet fjernes. – Det er positivt at det åpnes for mer dialog mellom innkjøper og tilbyder, sier …

Les mer