icon-news-white.png Stikkord: Organisering

Snåsa bør reorganisere velferdstjenestene

Økt samhandling og mer fleksibilitet er anbefalingene til Snåsa kommune når det gjelder framtidas helse-, pleie- og omsorgsarbeid. Mulighetene ligger i organisering, omsorgsboliger og helsehus.   Organisering av tjenester, behov for og tilgang …

Les mer


Smøla Nærings- og kultursenter KF. Evalueringsrapport

Denne rapporten inneholder bakgrunn og organisering for Smøla Nærings- og Kultursenter KF, oppdragsbeskrivelse, resultater fra kvalitative intervju/samtaler og fra spørreundersøkelse til næringsliv, politiker og frivilligheten. Konklusjon Konklusjonen er at Smøla Nærings- og kultursenter …

Les mer