icon-news-white.png Stikkord: Politiråd

Leverer kunnskap om Nærpolitireformen i Trøndelag

I tre år har forskere fra Trøndelag Forskning og Utvikling samlet data om, og gitt innspill til, arbeidet med Nærpolitireformen i Trøndelag.   Rapporten Hvordan karakteriseres rollen som politikontakt? er en oppsummering av …

Les mer

Hvordan karakteriseres rollen som Politikontakt?

Rapporten Hvordan karakteriseres rolle som politikontakt? er en oppsummering av følgeforskning av det kriminalitetsforebyggende samarbeidet mellom politi og kommuner i Trøndelag i perioden 2017 til 2020. Fire undersøkelser Resultater fra fire ulike undersøkelser …

Les mer