icon-news-white.png Stikkord: rehabilitering

Evaluering av Mestring i lag – sammen om rehabilitering

Rapporten omhandler evaluering av prosjektet Mestring i lag – sammen om rehabilitering, som ble gjennomført ved Namdal Rehabilitering i 2011. Det er gjort helsefaglige vurderinger av gruppeopphold for tre brukergrupper og en vurdering …

Les mer