icon-news-white.png Stikkord: Ringvirkninger

Kunnskapsgrunnlag for trøndersk landbruk

Landbruk og landbruksbasert virksomhet har stor betydning for sysselsetting og verdiskaping i Trøndelag. Denne rapporten gir en oversikt over status og utviklingstrekk for jord- og skogbruksbasert virksomhet i regionene. NIBIO og TFoU har …

Les mer

Ringvirkninger av jakt og fiske i Lierne

Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om direkte og indirekte virkninger av jakt og fiske i Lierne. Sentrale forhold som studeres er: Direkte sysselsetting og verdiskaping hos grunneiere og reiseliv i Lierne. …

Les mer