icon-news-white.png Stikkord: sitkasagbruk

Foreslår satsing på sitkasagbruk i Nordland

Et forprosjekt har utredet muligheter for å etablere sagbruk i Midtre Hålogaland spesialet tilrettelagt for saging av sitkagran. – Ut fra tømmertilgang og markedsmuligheter avskrives ikke ideene om et eventuelt sagbruk, sier seniorrådgiver …

Les mer

Sitkasagbruk i Midtre Hålogaland. Sluttrapport

Denne rapporten er en dokumentasjon av et forprosjekt som ser på muligheten for en etablering av et sitkasagbruk i Midtre Hålogaland. Ønske om lokal verdiskaping, bedre pris for tømmeret og en bedre lønnsomhet …

Les mer

Miljøhensyn gir interesse for kortreist trelast

Er det grunnlag for ett sagbruk som også kan være ett sitkasagbruk, i Midtre-Hålogaland? I tilfelle ville det gitt både økt lokal verdiskaping og mindre miljøbelastning. – Det er interesse fra både byggentreprenører …

Les mer