icon-news-white.png Stikkord: skole

Hvordan få til en mer tverrprofesjonell skole?

Grunnleggende ideologiske og verdimessig motsetning mellom skolen og støttesystemer som PPT og BUP kan utfordre samarbeidet. Løsningen er mer felles forståelse for målene, rollene og samhandlingen.   Når lærerne trenger støtte og avlastning, …

Les mer


Entreprenørskap som pedagogisk praksis

Entreprenørskaps-pedagogikk gjør skolen mer praktisk. Med det øker elevenes kreativitet og nysgjerrighet. Det kan ligge en mulig konflikt mellom Kunnskapsløftets mål og  det pedagogiske grunnlaget for entreprenørskap i skolen.   Entreprenørskapsundervisning og entreprenørskapsopplæring …

Les mer


Har understøttet lederutviklingen i AKSET

AKSET kultur- og skolesamfunn er et unikt prosjekt med enorme samarbeidsambisjoner. Det krever ny måter å lede på. Forskere fra Trøndelag Forskning og Utvikling har fasilitert arbeidet det første året.   AKSET er …

Les mer


Følgeforskning – AKSET kultur- og skolesamfunn

Formål Dokumentere kunnskap fra et gjennomgripende samarbeid mellom pedagogiske og kulturelle institusjoner i Inderøy kommune AKSET AKSET kultur- og skolesamfunn er et ambisiøst samarbeidsprosjekt mellom Inderøy kommune og Nord Trøndelag fylkeskommune. Målet er …

Les mer

Lederstøtte Frol barneskole

Mål Bidra med opplæring i teamarbeid, lede utviklingsprosesser og veiledning av ledere. Innhold Prosessarbeid gjennomført som aksjonslæring, med utprøving mellom samlinger knyttet til de konkrete lederutfordringene ved Frol barneskole i forbindelse med etablering …

Les mer