icon-news-white.png Stikkord: Smøla kommune

Trenger god dialog med eierne i kommunale foretak

Smøla Nærings- og kultursenter KF bør videreføres, men eierdialogen må bedres og oppgavene presiseres. – Ingen har noe vesentlig negativt å si om drifta av det kommunale foretaket, men kommuneloven må følges når …

Les mer

Smøla Nærings- og kultursenter KF. Evalueringsrapport

Denne rapporten inneholder bakgrunn og organisering for Smøla Nærings- og Kultursenter KF, oppdragsbeskrivelse, resultater fra kvalitative intervju/samtaler og fra spørreundersøkelse til næringsliv, politiker og frivilligheten. Konklusjon Konklusjonen er at Smøla Nærings- og kultursenter …

Les mer