icon-news-white.png Stikkord: Snåsa kommune

Snåsa bør reorganisere velferdstjenestene

Økt samhandling og mer fleksibilitet er anbefalingene til Snåsa kommune når det gjelder framtidas helse-, pleie- og omsorgsarbeid. Mulighetene ligger i organisering, omsorgsboliger og helsehus.   Organisering av tjenester, behov for og tilgang …

Les mer


Samfunnundersøkelse i Nord-Trøndelag (SUNT)

Formål Effektmål: Utarbeide hensiktsmessige og målrettede befolkningstiltak for å fremme samfunnsdeltagelse generelt og spesielt for personer med innvandrerbakgrunn (flyktninger, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere). Resultatmål: Utarbeide en løsning for samfunnsvitenskapelig datainnsamling med høy kvalitet og …

Les mer